سفارش تبلیغ
صبا ویژن


به نام سلام

ساعت هنوز شش هم نشده بود که مامان پتو را از رویم کنار کشید و گفت:

«مدرست دیر نشه.»

از جایم بلند می شوم و سریع لباس هایم را می پوشم

و یک گاز به لقمه ای که مامان گرفته می زنم.

و بند کفش هایم را می بندم. تا در را باز می کنم که بروم مامان بلند می گوید:

« قبل رفتن برو باغچه رو ببین که چه قدرررر با صفا شده! گل ها تازه در اومَ ....»

جمله اش تمام نشده بود که سوار سرویس شده بودم.

عصر وقتی از مدرسه برگشتم دیدم مامان گل های یاس را از باغچه برایم چیده

و یک کاسه پر از آنها را کنار پنجره ام گذاشته.

 بوی خوششان آن قدر هوای اتاقم را تازه کرده بود که با هر نفس بیشتر و بیشتر

عطر دل انگیزشان همه ی وجودم را تسخیر می کرد...

بهار بود و درختان تازه شکوفه داده بودند.

اما هر روز آن قدر بی تفاوت از کنار باغچه امان گذشته بودم

که هیچ وقت به هیچ کدام از آنها توجه نکرده بودم.

ولی حالا آن غنچه های کوچک شکوفا شده بودند

و عطر گرم خود را مهربانانه در اختیار دیگران گذاشته بودند.

غنچه هایی که هر روز بیشتر و بیشتر نیازمند خاک و آب و نور بودند

تا به این حد شکوفا و زیباشوند.

و شاید اگر هر کدام از این نیاز هایشان فهمیده نمی شد، پژمرده و و خشک می شدند.

در همین فکر هستم که کاسه ی گل های یاس را از کنار پنجره ام بر می دارم

و صورتم را در آنها فرو می برم

و حالا از خودم چندین و چند مرتبه می پرسم که «راستی من، چه نیاز هایی دارم...؟»

دلم می خواست بیشتر و بیشتر نیاز هایم را بفهمم ...

نیاز هایی که هر چه بیشتر فهمیده می شد، زیبایی های جدید تری ظاهر می شد..

مثل دانه ای که با فهمیدین اولین نیازش ریشه می زند و بعد ساقه در می آورد.

و وقتی نیازش را به آب و نور می فهمد برگ هایش جوانه می زنند

و همان طور که نیازهای مختلفش را می یابد،

غنچه اش آرام آرام شکوفا می شود و عطر دل انگیزش آنچنان همه جا پراکنده می شود

که هر غنچه ی بسته ای را هم نوید شکوفا شدن و روییدن می دهد...


 

پی نوشت :ویرایشی جمعی بر متن «شمیمی برای دوباره دیدن»


نوشته شده در شنبه 94/5/31ساعت 7:51 عصر توسط کوثر مهدیان نظرات ( ) |

داشتم فک می کردم چرا به هر مناسبت مهمی،زیارت امام حسین(ع) افضل اعمال آن روز می شود...

اول رجب زیارت امام حسین(ع) می خوانیم...

نیمه ی رجب زیارت امام حسین(ع) می خوانیم،

نیمه ی شعبان هم زیارت امام حسین(ع) را...

انگار حقیقت همه این روز های ماه حضرت ماه است..کشتی اوست!

انگار که ما برای حق خلق شده ایم و با حق زنده می مانیم و باید با حق بمیریم...


نوشته شده در سه شنبه 94/3/12ساعت 11:32 عصر توسط کوثر مهدیان نظرات ( ) |

قطره پنجاه و ششم :

کسانی که در جریان حق قرار دارند ،اعتقاد به حسابرسی در قیامت دارند .

به همین دلیل در دنیا اعمال صالح انجام می دهند (20)

 

قطره پنجاه و هفتم:

اطعام نکردن مسکین برگه ورود به جهنم است و ما باید با اطعام کردن 

مسکین ، برگه ورود به بهشت را دریافت کنیم (34)

 

قطره پنجاه و هشتم :

وقتی کسی در دنیا مطابق با احکام الهی عمل کند، در قیامت هرچه اختیار کند، در دسترسش است. (23)

 

 

 


نوشته شده در چهارشنبه 94/2/30ساعت 9:3 عصر توسط کوثر مهدیان نظرات ( ) |

قطره پنجاه و دوم :

کسانی که در شبه جریان باطل قرار دارند ، در روز قیامت احساس پشیمانی می کنند .

(آیه 25)

 

قطره پنجاه و سوم :

دیدن حقایق نادیدنی موجب افزایش ایمان و یقین انسان می شود .

 

قطره پنجاه و چهارم :

انسان های با ایمان هیچ تکیه ای بر مال و قدرت خود نداشته و مال و قدرت 

را محدود می بینند (28 و 29)

 

قطره پنجاه و پنجم:

انسان هایی که طغیان می کنند کارهایی مثل حرف شنوی نداشتن،تسبیح نکردن ،

تکذیب رسول و ... را مرتکب می شوند .اما انسان های با ایمان کار های خوبی مثل 

حرف شنوی ،تسبیح کردن ،تصدیق رسول را انجام می دهند که ما انسان ها باید جزو

انسان های با ایمان باشیم تا غذایمان مثل انسان های طاغی چرک و خون نباشد .

(19،5،52،36،10)

 

 


نوشته شده در چهارشنبه 94/2/30ساعت 8:58 عصر توسط کوثر مهدیان نظرات ( ) |

*شب دهـــم*

 

قطره چهل و چهارم:

کسی که اموال را سبب جاودانگی می بیند حساب و روزقیامت را فراموش کرده است (آیه 26) 

و فکرمی کندبا مرگ همه چیز تمام می شود (آیه 27)پس دچار استغنی می شود ودر دنباله ی

 این بی نیازی،خدا را فراموشمی کند وبه او یمان نمی آورد،دیگران رافراموش می کند. پس اطعام

مسکین نیز نمی کندو در مقابل همه این اعمال که در پی اسغنا به وجود می آیدتنها حسرت

در آخرتبه دنبال دارد(50)

 

قطره چهل و پنجم:

هیچ کس نباید با رسول پروردگارش مخالفت کند تا به عذاب سختی گرفتار نشود (آیه 10)

 

قطره چهل و ششم:

کسی که در این دنیا حساب و کتاب نداشته باشد ،حساب و کتاب آخرت را به حساب نمی آورد و

مرگ دنیوی را پایان کار خویش می داند .توجه داشته باشیم که یک زندگی ابدی در پیش رو داریم

(18تا 27)

 

قطره چهل و هفتم :

انسان برای افزایش دادن علم خود،وابسته به قرائت حقایق دیدنی و ندیدنی است .

(4علق-38و39حاقه)

 

قطره چهل و هشتم :

انسان باید به محتوای قرآن توجه کند .محتوای قرآن (قول) آن به گونه ایست

که هرچه موجب هدایت انسان می شود به او می دهد(کریم) - آیه 40

 نوشته شده در یکشنبه 94/2/27ساعت 9:17 عصر توسط کوثر مهدیان نظرات ( ) |

*شب شـــشم*

 

قطره بیست و هفتم :

وقتی کسی اذن واعیه (گوش شنوا) داشته باشد ،انتقاد پذیر می شود 

و با هر انتقادی از سوی دیگران سعی در رفع نواقصش دارد .(53،12)

 

قطره بیست و هشتم :

در برابر عذاب خداوند هیچکس باقی نمی ماند و به هلاکت می رسد ،

جز آنانی که از اسباب و تذکره ها به عنوان کشتی نجات بهره مند شدند .(8و48تا51)

 

قطره بیست و نهم :

قرآن تذکری برای پرهیزکاران ، یقین خالص و مایه حسرت کافران است ،

که وظیفه ما تکذیب نکردن آن است (48تا51)

 

قطره سی ام :

دروغ بستن به خدا موجب هلاکت گوینده است (42و 43)

 

 


نوشته شده در سه شنبه 94/2/22ساعت 11:31 عصر توسط کوثر مهدیان نظرات ( ) |

چهل شب قرائت سوره ی مبارکه ی حاقه ، هر شب یک نکته ...


قطره ی اول :

انسان باید ایمان خود را به آنچه می بیند و هم آنچه نمی بیند (عالم غیب) زیاد کند تا 

این گونه قول رسول (ص) برایش شعر یا قول کاهن ننماید .(آیه 38تا42)


قطره دوم :

خداوند آن چه را که انسان برای متذکر شدن و هدایت شدن لازم داشته است

به او داده است ، مانند گوش که باید شنوا باشد !(آیه 12)


قطره سوم :

از سرگذشت فرعون ، مردم پیش از او و قوم لوط عبرت بگیریم

تا مرتکب گناهان بزرگ نشویم.(آیه 9)


قطره چهارم :

تنها حق باقی است .برای جاودانه شدن باید به حق وصل شد نه ثروت و قدرت ...

(آیه 1،8،28،29)


 


نوشته شده در جمعه 94/2/18ساعت 10:9 عصر توسط کوثر مهدیان نظرات ( ) |

مطهره:

* نیت کار هایمان است که کار ها را ماندگار می کند.

می توان بدون هیچ نیتی آبی به دست کسی دهیم!

اما می توان همان آب دادن را برای خدمت به بنده ی خدا و برای خدا انجام دهیم.

این است که کار من را ماندگار و سودمند می کند

مقربون نیز اینکه هر کاری هم می کردند برای خوشان میکردند

یعنی برایشان منفعت معنوی داشته است!

*ذکر خدا موجب رسیدن به بالاترین مراتب یقین می شود(حق الیقین)

 

زهرا:

* آرامش هر کس به نزدیکی اش به خدا بستگی دارد ،

کسی که نگران اتفاقات اطرافش است، هیچ توجهی به دست خدا در کار ها ندارد.

 

مریم:

*تسبیح اول سوره با دیدن رب در ایات طبیعی محقق میشود

و تسبیح دوم سوره بوسیله ی تکذیب نکزدن قران و بهره بردن از ان میسر میشود!

 

کوثر:

* برای آنکه بفهمیم جزو کدام دسته (مقربین،اصحاب یمین،اصحاب شمال)

در قیامت هستیم،باید میزان توجه خود را به قرآن بسنجیم!


نوشته شده در پنج شنبه 93/12/28ساعت 10:26 عصر توسط کوثر مهدیان نظرات ( ) |

هر شب یک نکته از سوره ی مبارکه واقعه 

 

فاطمه زهرا :

خداوند به افراد از همه کس نزدیک تر است .


زهرا:

در سوره ی مبارکه ی ملک خداوند می فرماید که مرگ و زندگی را خلق کرده است ، تا انسان را از نظر احسن عمل

بسنجد و میزان این احسن عمل ما انسان ها بستگی به میزان سابقون بودن ما در تسبیح و مدهنون نبودن دارد 

و این میسر نمی شود مگر با قرائت .

 

مطهره :

ستایش کن و منزه از نقص دان خدایت را که او پرورش دهنده ای با اسماء بزرگ است ...

تا در تو اسماء اش تجلی شود و بتوانی جلوه گر اسماء ربت باشی ..

پس بگو "سبحان ربی العظیم و بحمده "...

 

مریم :

هرچه بیشتر ربت را ، پروردگارت ببینی و به او اسماء او توجه بیشتری داشته باشی 

در این حالت خودت را کم تر می بینی و این یعنی روی دادن یک واقعه !

چرا که خداوند در باورتو بالا رفته و خودت پایین تر آمده ای ...

 

حنانه:

بدانیم ک همه ی انسان ها تقدیر و سرنوشتی دارند که سرنوشت انسان ها مرگ است

و روزی اتفاق می افتد.


نوشته شده در سه شنبه 93/12/12ساعت 11:15 عصر توسط کوثر مهدیان نظرات ( ) |

بوی باران ...

 

از دست می رود انگار هر چشم تو !

جان من ...، چشم های ترت را ببند .

تر می کند این نگاه دامن مرا ...

بس کن دلم !

باران که بوی خاک نمی دهد ،بفهم !

این هوا که بوی کربلا نمی دهد ، بفهم !

هر باران که باران کربلا نمی شود ...

هر کفش خیس که اشک حرم های ابوتراب نمی شود ...

 

تا کی بوی خاک می برد خیال مرا ...؟

نمی دانم ، مگر

باز هم خیال تر تربت حضرت تراب از دلت گذشت ؟


نوشته شده در سه شنبه 93/11/28ساعت 8:59 عصر توسط کوثر مهدیان نظرات ( ) |

   1   2      >

Design By : Pichak