سفارش تبلیغ
صبا ویژن


به نام سلام

آب جربان داشت...

و شهیدان غواص ایمان داشتند که برای پیروزی

باید خود به جریان آب بسپارند و جاری شوند.

این ایمان حقیقتی بود که آنها را در زمان جاری کرد!

ایمان حقیقت زندگی شهدا بوده است به همین دلیل

کارهای عجیب زیاد از آن ها دیده میشد.

عیجب و موثر!!!


نوشته شده در پنج شنبه 94/3/28ساعت 12:25 عصر توسط زهرا غلامی نظرات ( ) |

قطره صدم:

هر کاری که خارج از احکام الهی باشد خطا و مانند چرک و خون است. (آیات 18 تا 37)


نوشته شده در جمعه 94/3/22ساعت 10:7 عصر توسط مطهره اخوت نظرات ( ) |

قطره نود و نهم:

اگر اذن واعیه داشته باشیم به قیامت یقین پیدا می کنیم. ( آیات 4 تا 12)


نوشته شده در جمعه 94/3/22ساعت 10:5 عصر توسط مطهره اخوت نظرات ( ) |

قطره نود و هشتم:

هر عملی که رسول انجام می دهد حق است و هر آنچه در مقابله با رسول انجام شود باطل... چون ایشان نمونه ای کامل از حق هستند.


نوشته شده در جمعه 94/3/22ساعت 10:3 عصر توسط مطهره اخوت نظرات ( ) |

قطره نود و هفتم:

رسول برای انجام تمام کارهایش یقین دارد. (آیه 38 تا 52)


نوشته شده در جمعه 94/3/22ساعت 10:1 عصر توسط مطهره اخوت نظرات ( ) |

قطره نود و ششم:

قرآن می تواند تمام حقایق را ه انسان نشان دهد. (آیات 38 تا 43)


نوشته شده در جمعه 94/3/22ساعت 9:59 عصر توسط مطهره اخوت نظرات ( ) |

قطره نود و پنجم:

تمام کار هایی که خداوند انجام می دقیق و از روی حساب و کتاب هستند. (آیات 7 و 17 با توجه به اعداد مطرح شده)


نوشته شده در جمعه 94/3/22ساعت 9:57 عصر توسط مطهره اخوت نظرات ( ) |

قطره نود و چهارم:

احسن عمل کاری است که انسان به وسیله ی آن آزموده می شود ---->کاری است که تا قیامت باقی می ماند و باید ماندگار باشد.

این باقی ماندن و جاری بودن در زمان حاکی از حق بودن آن است. * حق یک چیز ثابت است که با گذر زمان تغییر نمی کند. ==> احسن عمل کاری است که

منطبق با حق باشد. (آیه 2 س.م. ملک و 1 س.م. حاقه)نوشته شده در جمعه 94/3/22ساعت 9:55 عصر توسط مطهره اخوت نظرات ( ) |

قطره نود و دوم:

اگر مانند متقین حساب کار های خود را داشته باشیم وقتی نامه اعمالمان ذا بگیریم از آن بیمی نداریم. (آیات 29 و 20)

قطره نود و سوم:

انکار کردن قیامت باعث می شود عاقبت انسان مانند قوم ثمود و عاد هلاکت باشد (آیه 4)


نوشته شده در جمعه 94/3/22ساعت 9:46 عصر توسط مطهره اخوت نظرات ( ) |

قطره نودم:

ما خلق شده ایم تا از حق پیروی کنیم. یعنی با حق زندگی کنیم و با حق بمیریم. (آیات 38 تا 43 س.م.حاقه و 47 تا 87 س.م. واقعه)

قطره نود و یکم:

اگر یقین داشته باشیم قیامت وجود دارد به اذن اعیه دست پیدا می کنیم.


نوشته شده در یکشنبه 94/3/17ساعت 3:31 عصر توسط مطهره اخوت نظرات ( ) |

   1   2   3   4      >

Design By : Pichak